Tukea, tietoa ja työkaluja uusperheen haastavimpaan rooliin – Bonusäidit.fi

Tiedän, kuinka moniulotteista ja tunnepitoista elämä uusperheessä on sekä miten haastava, ristiriitainen ja hyvinvointia verottava rooli bonusäitiys voi olla. Tiedän myös, kuinka suuri merkitys omien arvojen mukaisella arjella, ihmissuhteiden toimivalla kommunikaatiolla sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemiselle on ihmisen hyvinvointiin.

Kasvu bonusäidiksi on prosessi, joka aiheuttaa kasvukipuja siinä missä mikä tahansa muukin muutos. Aina prosessiin liittyvät tunteet eivät ole kauniita, ja usein on haastavaa löytää ratkaisukeskeistä vertaistukea sekä turvallista kanavaa omien ajatusten ja tunteiden käsittelyyn. Yhteiskunnan luomat ennakkoluulot, odotukset ja uskomukset bonusäideistä luovat oman kerroksensa jo valmiiksi haastavan prosessin päälle.

Haluan auttaa bonusäitejä löytämään ja vahvistamaan omia voimavarojaan, parantamaan itsetuntemustaan sekä ymmärtämään uusperheitä ilmiönä paremmin. Bonusäidit.fi tarjoaa helposti sisäistettävää uusperhemateriaalia sekä matalan kynnyksen voimavarakeskeisiä työkaluja life coach -otteella. Tietoa ja työkaluja löydät Bonusäidit.fi:n somesta, blogista sekä verkkokaupasta.

Bonusäidit.fi keskittyy bonusäidin oman kasvun lisäksi uusparisuhteen vahvistamiseen kommunikaatio- ja keskustelutaitojen sekä omien tunteiden ja tarpeiden sanoittamisen taitojen vahvistamisen kautta. Uskon, että toimiva uusperhe luodaan lasten etu prioriteettina, mutta aikuisten hyvinvointia unohtamatta – koko uusperhe voi hyvin, kun bonusäiti ja uusparisuhde voivat hyvin.

”Autan uusperheiden bonusäitejä kirkastamaan identiteettiään sekä parantamaan parisuhdettaan sanoittamalla tunnekokemuksia tarinoiksi, kiteyttämällä uusperhetietoa helposti ymmärrettävään muotoon sekä tarjoamalla matalan kynnyksen valmennustyökaluja voimavarakeskeisellä life coach -otteella.”

Haluatko oppia lisää bonusäitiydestä ja löytää työkaluja hyvinvointisi parantamiseen? Liity Bonusäitipostin sähköpostilistalle!

Liittyessäsi Bonusäitipostin tilaajaksi saat meditaation, jossa sukelletaan lempeästi bonusäidin kontrollin tarpeen ytimeen. Opit meditaation avulla helpon tekniikan, jonka avulla päästät irti kontrollin tarpeesta kehon ja mielen tasolla niissä tilanteissa, joihin et lopulta pysty uusperheessäsi täysin vaikuttamaan. Anna itsellesi 10 minuuttia aikaa rentoutua ja vapauttaa voimavarojasi niihin asioihin, jotka edistävät hyvinvointiasi.

B ja Ä lasten kirjainpalikat naisen kädessä.

Uusperheen lapsettomasta bonusaikuisesta bonusäitien onnellistajaksi

Minusta tuli 29-vuotiaana uusperheen lapseton bonusaikuinen. Uuden elämäntilanteen mukanaan tuomat tunnekokemukset sekä ihmisten välinen haastava dynamiikka yllättivät voimakkuudellaan, kun hyppäsin kertaheitolla lapsiperhearkeen ja uusperheen tunnelatautuneisiin ihmissuhteisiin.

Mutta kuinka minusta tuli life coach, Uusperheneuvoja ja Suomen ensimmäinen bonusäitien onnellistaja? Miksi juuri bonusäidit tarvitsevat mielestäni lisää työkaluja omannäköisen ja hyvinvointia tukevan arjen rakentamiseen? Millaiset asiat johtivat lopulta Bonusäidit.fi-palvelun syntymiseen?

”Taas niin syvälle osui tämä teksti. Kiitos näistä. Ihanaa kun joku kirjoittaa just ne mun omat tunteet järkevästi.”

”Sydämeni pohjasta kiitos kaikesta jakamastasi tiedosta ja vertaistuesta postauksiesi välityksellä. Niin pitkään pärjäilin sen kaiken kuorman kanssa yksin. Luulin, että olin ainoa… Teet tärkeää työtä!”

”Priskan hymyolemus, rehellisyys ja myötätunto tekivät epämukavista asioista helpompia kohdata. On todella upeaa, kun joku kuulee, näkee, kysyy ja luottaa.”

”Tuhannet kiitokset sun sivusta. Tässä tuoreena bonusäitinä kaipaa vertaistukea!”

”Priska oli luonteva valmentaja, jonka kanssa oli erittäin helppo toimia omien tavoitteiden kirkastamista ja toteuttamista ajatellen. Oli hyvä jakaa ajatuksia ja hakea suuntaa tämänhetkisen elämän haasteille. Hän auttoi havaitsemaan omia voimia ja voimavaroja.”

”Omaat kykyä tarkastella asioita monesta eri näkökulmasta ja tärkein – sinulla on suuri sydän ja lämmin syli!”

”Priska oli ihana ihminen, kuuntelija sekä mielestäni osasi kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka laittoi ajatukset ruksuttamaan. Valmennus avasi ajatuksia ja ohjasi minua ajattelemaan asioita toiselta kantilta.”

Bonusäitivalmentaja
Priska Autio

Uusperheiden arjessa tarvitaan aivan omanlaisella tavalla tunne- ja kommunikaatiotaitoja sekä vahvaa itsetuntemusta. Bonusäidin rooli on uusperheen ristiriitaisin, eikä siihen liittyville haastaville tunteille löydy aina sanoja, ymmärrystä tai tilaa. Tahdon auttaa sanoittamaan bonusäitiyden hyviä puolia ja haasteita sekä luoda turvallisen tilan niiden käsittelyyn, sillä hyvinvointi ja vapaus omannäköiseen arkeen kuuluvat jokaiselle uusperheen jäsenelle.

Yhdistän Uusperheneuvojakoulutuksesta™ ja LCF Life Coach® -opinnoista kerätyt opit luodakseni bonusäideille voimavarakeskeisiä työkaluja, joilla arki helpottuu, eikä omannäköinen elämä huku perhe-elämän pyörteisiin. Uskon vahvasti, että koko uusperhe voi hyvin, kun bonusäiti voi hyvin.

Haluatko tietää lisää Bonusäidit.fi-palveluista tai minusta?

Bonusäidit Priska Autio seisomassa koivujen reunustamalla, kesäisellä hiekkatiellä.

Bonusäidit.fi – Blogi

Etsitkö tietoa uusperheistä tai bonusäitiydestä? Haluatko uutta näkökulmaa oman bonusvanhemmuutesi prosessointiin? Bonusäidit.fi-blogi kokoaa yhteen keskeistä tietoa uusperheistä ja bonusäitiydestä. Lisäksi löydät artikkeleista vertaistuellisia tositarinoita sekä life coach -harjoituksia, joilla helpotat haastavia tunteita ja parannat kommunikaatiotaitojasi uusperhearjessa.

Tutustu myös verkkokauppaan, josta löydät voimavarakeskeisiä työkaluja bonusäideille!

Verkkokaupasta työkalut bonusäidin hyvinvoinnin tueksi

Oletko valmis valjastamaan omat voimavarasi käyttöön ja voimaan bonusäitinä paremmin? Tahdotko luoda omannäköisen uusperhearjen, jossa on helppo hengittää? Haluatko oppia kirkastamaan arvosi, asettamaan rajat sekä luottamaan itseesi uusperheen bonusaikuisena? Bonusäidit.fi tarjoaa kuukausijäsenyydellä toimivan materiaalipankin, verkkokursseja, e-kirjoja, oppaita ja muuta matalan kynnyksen materiaalia bonusäidin hyvinvoinnin tueksi.